Greva skupaj čez ovire

Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO sloganLOGO LAS Bogastvo podezelja ob Dravi

Naziv operacije: Greva skupaj čez ovire
Vodilni partner: Ljudska univerza PtujPartnerji:

  1. Osnovna šola Hajdina
  2. Osnovna šola Ljudski vrt, podružnica Grajena

Čas trajanja operacije v mesecih: 01.06.2022 – 31.05.2023

Vrednost projekta: 31.250 EUROpis aktivnosti operacije:Namen operacije je skozi delavnice navdihniti in motivirati starejše občane, da bolje poskrbijo za lastne telesne zmogljivosti. Starejši bodo pridobivali nova znanja o fiziologiji in psihologiji staranja ter možnostih, ki jih ponuja življenje starostnika, kakor tudi o preprekah, ki te možnosti zmanjšujejo. Mladi pa bodo usvajali nova znanja in veščine, učne kompetence, poglabljali znanje in že sedaj spoznavali procese staranja ter tako pomagali pri razbijanju ustaljenih mitov.200 starejšim in ostalim ranljivim skupinam s področja LAS želimo nuditi možnost, da se bolje pripravijo na starost. Pripravili bomo teoretične in praktične izobraževalne vsebine v trajanju dveh ur, s katerimi bodo usposobljeni mladi starejšim omogočili spoznavanje najnovejših znanstvenih dognanj, razbijali mite o staranju, pridobivali bistveno boljše in večplastno razumevanje procesov staranja.8 učiteljev in 100 učencev OŠ bo nastopalo v vlogah mentorjev, za mentorstvo pa jih bomo ustrezno usposobili zaposleni na LUP. Ker starejšim poleg zdravja predstavlja največji izziv pomanjkanje osnovnih računalniških znanj, bodo mladi mentorji seniorje usposobili tudi za enostavno uporabo koristnih računalniških aplikacij, da si bodo lahko sami iskali potrebne informacije.Poleg naštetega je torej eden izmed naših pomembnih ciljev tudi krepitev medgeneracijskega sodelovanja.
LUP Logo Hisa Transp
Dostopnost