02 780 04 70, prehrana: 02 780 04 04
 

Standardi znanja in kriteriji ocenjevanja

I. vzgojno izobraževalno obdobje:

II. vzgojno izobraževalno obdobje:

III. vzgojno izobraževalno obdobje:

 

Učni načrti obveznih predmetov v osnovni šoli

Učni načrti izbirnih predmetov v osnovni šoli

Standardi znanja po predmetih

 In kriteriji ocenjevanja