Arnes FileSender

FileSender je storitev, ki omogoča enostavno pošiljanje večjih dokumentov, ki jih zaradi velikosti ni mogoče poslati preko običajne elektronske pošte.

Dosegljiva je na naslovu https://filesender.arnes.si.

FileSender podpira pošiljanje dokumentov do velikosti 100 GB v večini brskalnikov, ki podpirajo tehnologijo HTML5. Pri brskalnikih, ki ne podpirajo HTML5, je omogočeno pošiljanje datotek do velikosti 2 GB.

Nastavljene omejitve storitve

  • Največje število prejemnikov: 50 e-poštnih naslovov, ločenih z vejico ali podpičjem
  • Največje število datotek na prenos: 30
  • Največja velikost na prenos: 100 GB
  • Največja velikost datoteke za brskalnike, ki ne podpirajo HTML5: 2 GB
  • Rok veljavnosti prenosov: 10 (max. 20)
  • Rok veljavnosti za goste: 20 (max. 20)

Na voljo so naslednja navodila za storitev FileSender:

Dostopnost