Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Formativno spremljanje učencev

Ta projekt se v Sloveniji izvaja že več kot deset let, pod vodstvom Zavoda za šolstvo, katerega nosilka je dr. Natalija Komljanc. V prejšnjih letih je projekt potekal na državni ravni, sedaj ga izvajamo na ravni šole.

Smoter projekta je vrednotenje uspešnosti poučevanja ob pridobivanju, zbiranju, analiziranju učenčevih podatkov v osebni mapi učenca. Ta oblika spremljanja in komunikacije z učencem poveča aktivnost učenca pri vrednotenju osebnih dosežkov in načrtovanju lastnega dela.

Proces formativnega spremljanja bi želeli vpeljati kot kontinuiran proces skozi ves čas osnovnega šolanja.

Vodja projekta: Mateja Kelner

 
 
 
Dostopnost