Naravoslovje – Kresnička

TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA – KRESNIČKA

Opis tekmovanja

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole. Učenci tekmujejo v sedmih tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga učenec obiskuje. Tekmovanje traja 45 minut za prve tri skupine in 60 minut za drugi štiri skupine. Naloge, ki jih učenci rešujejo na tekmovanju, so pretežno izbirnega tipa.

Bistven del tekmovanja so eksperimenti, ki jih učenci lahko izvedejo doma ali v šoli od njihove objave v razpisu tekmovanja do dneva tekmovanja. Za vsako tekmovalno skupino so v razpisu objavljena navodila za izvedbo treh ali štirih poskusov, ki so, na kratko, naravoslovni. Vsebine, iz katerih črpamo, so biološke, kemijske, fizikalne, astronomske, geografske in geološke, po možnosti vsaj v katerem od poskusov povezane tudi interdisciplinarno. Opiramo se na veljavne učne načrte, a se jih ne držimo togo in segamo tudi ven iz njihovih okvirjev. Pripomočki, ki jih učenci za izvedbo poskusov potrebujejo, so preprosti. Del vprašanj na tekmovanju (približno polovica) se nanaša na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in na pojave, ki v teh poskusih nastopajo.

Prvo tekmovanje Kresnička (Świetlik) so organizirali na Poljskem leta 2009.

Cilji in namen tekmovanja

  • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju naravoslovja za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju naravoslovja,
  • popularizacija naravoslovja,
  • odkrivanje in spodbujanje za naravoslovje nadarjenih učencev,
  • spodbujanje in popularizacija eksperimentiranja,
  • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja naravoslovja,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

  • šolsko tekmovanje za bronasto priznanje (v skladu s Pravilnikom)

Prijavnina

Upravni odbor DMFA Slovenije vsako leto določi višino prijavnine, ki letos znaša 1,70 € (z vključenim DDV) na tekmovalca, ki se vključi v šolski ravni.

Organizacija na šoliNa tekmovanje se bomo pripravljali v sklopu dodatnega pouka in naravoslovnega krožka, učenci pa se pripravljajo tudi doma. Intenzivna priprava bo potekala v obdobju pred tekmovanjem.

Starši bodo pred tekmovanjem dobili soglasja, da so seznanjeni z razpisom tekmovanja, pravilnikom tekmovanja ter objavo podatkov (ime, priimek, šola, točke, priznanje) in rezultatov doseženih na tekmovanju.

Brez podpisanega soglasja učenec ne bo smel pristopiti k tekmovanju.

Opis in navodila za izvajanje eksperimentov: http://www.kresnickadmfa.si/

Pravilnik: https://www.dmfa.si/tekmovanja/NaOS/Pravilnik.aspx

Razpis: https://www.dmfa.si/tekmovanja/NaOS/Razpis.aspx

Vodja tekmovanja: Andreja Matjašič

Dostopnost