Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Kontakt

Župančičeva 10, 2250 Ptu

OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT PTUJ
Župančičeva 10
2250 Ptuj

Ravnateljica:

Tatjana Vaupotič Zemljič email 02/780-04-72

Tajništvo:

Petra Kurnik email 02/780-04-70
Sabina Masten
email 02/780-04-00
Delovni čas: 7.00 – 15.00
Uradne ure: 7.30 – 9.30 in 10.00 – 14.00

Faks:
Davčna številka:

02/780-04-71
86058932

Pomočnici ravnateljice:

Karmen Mlakar email 02/780-04-75
Simona Lozinšek
email 02/780-04-75

Šolska prehrana in položnice:

Gordana Prešerenemail 02/780-04-04
Delovni čas: 7.00 – 15.00
Uradne ure: 7.30 – 9.30 in 10.00 – 14.00

Računovodstvo:

Anita Ivaniševič email 02/780-04-76
Delovni čas: 7.00 – 15.00
Uradne ure: 7.30 – 9.30 in 10.00 – 14.00

Šolska svetovalna služba:

Darija Erbus email 02/780-04-77
Zlatko Jaušovec
email 02/780-04-78

Zbornica:
Hišnik:
Knjižnica:
Kuhinja:
Informatika:
Telovadnica:

02/780-04-74
02/780-04-73
02/780-04-79
02/780-04-01
02/780-04-02
02/780-04-03

Spletna stran:

https://www.os-ljudskivrtptuj.si

E-mail:

info@os-ljudskivrtptuj.si email

Podružnica:

GRAJENA
Grajena 60
2250 Ptuj

Vodja podružnice:

Irena Pukšič email 02/754-40-33

Zbornica Grajena:
Faks Grajena:
Kuhinja Grajena:
Knjižnica Grajena:

02/754-40-30
02/754-40-31
02/754-40-34
02/754-40-35

Spletna stran:

https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si
E-mail:
grajena.osmblv@guest.arnes.si email

Informacije o obdelavi osebnih podatkov:

 Informacije_o_obdelavi_osebnih_podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Primož OBREHT, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč, Rimska ulica 4
2310 Slovenska Bistrica

primoz@czpp.si email08/205-96-04

Katalog informacij javnega značaja:

Katalog_informacij_javnega_znacaja

Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2019/2020:

Poročilo o realizaciji LDN 2019_20

Letni delovni načrt 2020/2021:

LDN_2020_2021.pdf

Razvojni načrt:

Razvojni_načrt.pdf
Ustanovitelj:
Mestna občina Ptuj

 

 

Strokovni delavci in elektronski naslovi
Št. Priimek in ime Elektronski naslov
1 Bedrač David david.bedrac@os-ljudskivrtptuj.si
2 Denis Bence denis.bence@os-ljudskivrtptuj.si
3 Berden Susane susane.berden@os-ljudskivrtptuj.si
4 Bohinec Petra petra.bohinec@os-ljudskivrtptuj.si
5 Bombek Jerneja jerneja.bombek@os-ljudskivrtptuj.si
6 Bosnar K. Arlena arlena.bosnar-krajnc@os-ljudskivrtptuj.si
7 Braček Aleksandra aleksandra.bracek@os-ljudskivrtptuj.si
8 Breznik Romana romana.breznik@os-ljudskivrtptuj.si
9 Brumen Ajda ajda.brumen@os-ljudskivrtptuj.si
10 Cafuta Nina Urška ninaurska.cafuta@os-ljudskivrtptuj.si
11 Cartl Mateja mateja.cartl@os-ljudskivrtptuj.si
12 Čelofiga Edita edita.celofiga@os-ljudskivrtptuj.si
13 Čuš Valerija valerija.cus@os-ljudskivrtptuj.si
14 Erbus Darija darija.erbus@os-ljudskivrtptuj.si
15 Gračnar Filip filip.gracnar@os-ljudskivrtptuj.si
16 Hajnal Simona simona.hajnal@os-ljudskivrtptuj.si
17 Hazdovac Vesna vesna.hazdovac@os-ljudskivrtptuj.si
18 Hazimali Simona simona.hazimali@os-ljudskivrtptuj.si
19 Holc Sandra sandra.holc@os-ljudskivrtptuj.si
20 Horvat Branka branka.horvat@os-ljudskivrtptuj.si
21 Ivančič Igor igor.ivancic@os-ljudskivrtptuj.si
22 Jaušovec Zlatko zlatko.jausovec@os-ljudskivrtptuj.si
23 Kalinič Nataša natasa.kalinic@os-ljudskivrtptuj.si
24 Kelner Mateja mateja.kelner@os-ljudskivrtptuj.si
25 Kmetec Edita edita.kmetec@os-ljudskivrtptuj.si
26 Kojc Blanka blanka.kojc@os-ljudskivrtptuj.si
27 Kolednik Gordana gordana.kolednik@os-ljudskivrtptuj.si
28 Kontrec Sandra sandra.kontrec@os-ljudskivrtptuj.si
29 Kosi Petra petra.kosi@os-ljudskivrtptuj.si
30 Koštomaj Brigita brigita.kostomaj@os-ljudskivrtptuj.si
31 Kovačič Anica anica.kovacic@os-ljudskivrtptuj.si
32 Kovačič Ivan ivan.kovacic@os-ljudskivrtptuj.si
33 Kozel Jožica jozica.kozel@os-ljudskivrtptuj.si
34 Krajnc Milena milena.krajnc@os-ljudskivrtptuj.si
35 Kučer Miran miran.kucer@os-ljudskivrtptuj.si
36 Kukovec Mihaela mihaela.kukovec@os-ljudskivrtptuj.si
37 Lozinšek Simona simona.lozinsek@os-ljudskivrtptuj.si
38 Majcen Vanja vanja.majcen@os-ljudskivrtptuj.si
39 Matjašič Andreja andreja.matjasic@os-ljudskivrtptuj.si
40 Menoni Maja maja.menoni@os-ljudskivrtptuj.si
41 Miteva Nataša natasa.miteva@os-ljudskivrtptuj.si
42 Mlakar Elka elka.mlakar@os-ljudskivrtptuj.si
43 Mlakar Karmen karmen.mlakar@os-ljudskivrtptuj.si
44 Mohorič Mojca mojca.mohoric@os-ljudskivrtptuj.si
45 Mohorko Tomaž tomaz.mohorko@os-ljudskivrtptuj.si
46 Nedeljko Tanja tanja.nedeljko@os-ljudskivrtptuj.si
47 Orlač Saša sasa.orlac@os-ljudskivrtptuj.si
48 Perič Tanja tanja.peric@os-ljudskivrtptuj.si
49 Pešaković Mateja mateja.pesakovic@os-ljudskivrtptuj.si
50 Petek Lara lara.petek@os-ljudskivrtptuj.si
51 Petek Miran miran.petek@os-ljudskivrtptuj.si
52 Petek Pelcl Jasmina jasmina.petek@os-ljudskivrtptuj.si
53 Pogorevc Tarkuš Nataša natasa.pogorevc-tarkus@os-ljudskivrtptuj.si
54 Polner Darja darja.polner@os-ljudskivrtptuj.si
55 Por Marjeta marjeta.por@os-ljudskivrtptuj.si
56 Prejac Martina martina.prejac@os-ljudskivrtptuj.si
57 Prša Mateja mateja.prsa@os-ljudskivrtptuj.si
58 Pučko Sonja sonja.pucko@os-ljudskivrtptuj.si
59 Pukšič Irena irena.puksic@os-ljudskivrtptuj.si
60 Pukšič Romana romana.puksic@os-ljudskivrtptuj.si
61 Pulko Karmen karmen.pulko@os-ljudskivrtptuj.si
62 Repič Jožica jozica.repic@os-ljudskivrtptuj.si
63 Rugani Tanja tanja.rugani@os-ljudskivrtptuj.si
64 Selinšek Aljaž aljaz.selinsek@os-ljudskivrtptuj.si
65 Slana Tamara tamara.slana@os-ljudskivrtptuj.si
66 Smiljan Maja maja.smiljan@os-ljudskivrtptuj.si
67 Šimac Milan milan.simac@os-ljudskivrtptuj.si
68 Šmigoc Tatjana tatjana.smigoc@os-ljudskivrtptuj.si
69 Šnuderl Novak Tajka tajka.snuderl-novak@os-ljudskivrtptuj.si
70 Šošter Lidija lidija.soster@os-ljudskivrtptuj.si
71 Šprah Tatjana tatjana.sprah@os-ljudskivrtptuj.si
72 Švagan Majda majda.svagan@os-ljudskivrtptuj.si
73 Terbuc Mima mima.terbuc@os-ljudskivrtptuj.si
74 Turk Muratović Petra petra.turk-muratovic@os-ljudskivrtptuj.si
75 Vek Irena irena.vek@os-ljudskivrtptuj.si
76 Vučinič Vlasta vlasta.vucinic@os-ljudskivrtptuj.si
77 Vujnovič Petra petra.vujnovic@os-ljudskivrtptuj.si
78 Završnik Tamara tamara.zavrsnik@os-ljudskivrtptuj.si
79 Žel Jasmina jasmina.zel@os-ljudskivrtptuj.si
80 Žižek Luka luka.zizek@os-ljudskivrtptuj.si

 
 
 
Dostopnost