Računalništvo – NRA

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet računalništvo?

Želimo, da bi bili naši učenci uspešni v digitalni družbi in da bodo nekoč tudi sami ustvarjalci novih tehnologij ter storitev. Ker ne želimo,  da bi bili le pasivni opazovalci sprememb, jim moramo že zelo zgodaj omogočiti spoznavanje temeljev računalništva (Unesco).

V nekaterih državah (Anglija, Avstralija, Estonija, Slovaška …) so računalništvo uvedli kot obvezni predmet v osnovnih šolah. V Sloveniji računalništvo ni obvezni predmet, učenci pa si z izbiro neobveznega izbirnega predmeta računalništvo vseeno lahko pridobijo znanja, ki so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Menimo, da je izbira predmeta računalništvo modra odločitev, ker bo pouk zabaven, ustvarjalen in koristen. V naslednjih letih se predvideva pomanjkanje  strokovnjakov s področja računalništva,  zato je lahko neobvezni izbirni predmet prvi korak na poti h kreativni in zanimivi zaposlitvi.

Pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo učenci:

 • pridobivajo znanja, potrebna za celo življenje,
 • razvijajo sodobnemu življenju prilagojen način razmišljanja,
 • spoznavajo strategije reševanja problemov,
 • razvijajo sposobnost sodelovanja v skupini,
 • razvijajo kreativnost, ustvarjalnost, natančnost in logično razmišljanje,
 • krepijo pozitivno samopodobo,
 • izdelujejo igrice, zgodbe, animacije …
 • računalnik uporabljajo na aktiven in ustvarjalen način in ne le za »izgubljanje časa«.

Vsebina neobveznega izbirnega predmeta računalništvo:

 • reševanje problemov,
 • algoritmi,
 • programi,
 • podatki,
 • komunikacija in storitve.

Kako se bodo izvajali neobvezni izbirni predmeti?

Učenci bodo imeli možnost izbrati neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno, da si ga sploh izberejo. Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in pri tem predmetu bo tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet, čeprav priporočamo, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet. Neobvezni izbirni predmet obsega 35 šolskih ur na leto.

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v 4., 5. in 6. razredu.

Učitelj: matej.suznik(at)os-ljudskivrtptuj.si

Dostopnost