Tehnika – NTE

Je enoleten predmet, ki si ga učenci lahko izberejo v enem od razredov 2 triade.

Letno število ur: 4. razred: 35 UR, 5. razred: 35 UR

CILJI PREDMETA:

 • Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmete s področja naravoslovja in tehnike
 • Predmet omogoča učencem poglobitev znanj s tehničnega področja in povezavo z drugimi predmetnimi področji.

VSEBINE:

 • izdelki iz papirnih gradiv
 • izdelki iz lesa
 • izdelki iz umetnih snovi
 • izbirne vsebine (obdelava tekstila, kamnoseštvo…)
 • konstrukcije s tehničnimi sestavljankami

 KAJ UČENEC/UČENKA ZNA?

 • Načrtovati predmete iz gradiv
 • Prepoznati in uporabiti osnovna gradiva in iz njih izdelati izdelek
 • Sestavljati modele naprav s konstrukcijskimi zbirkami
 • Ustrezno uporabiti pripomočke in orodja, pripravi in pospraviti delovno mesto
 • preizkusi svoj izdelek, ovrednoti svoje delo, išče rešitve za nadgradnjo.

OCENJEVANJE ZNANJA:

 • vsaj tri ocene v šolskem letu
 • Posamezna ocena je sestavljena iz: ocene izdelka, dokumentacije o izdelku, znanja o lastnostih uporabljenega gradiva, o obdelovalnih postopkih, orodjih, varnem delu.

Pouk pri izbirnem predmetu tehnika je zasnovan tako, da spodbuja celovit razvoj umskih, senzoričnih in psihomotoričnih sposobnosti ter oblikovanje socialnih vrednot. Oblikuje pozitiven odnos do tehnike.

UČITELJ: Miran Petek

Dostopnost