Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Učilnica na prostem – nastanek

In kako je učilnica na prostem z botaničnim vrtom nastajala?

 

Ob dnevu šole, ki je bil posvečen 1950 – obletnici prve pisne omembe našega mesta so učenci pripravili izdelke in bazar, na katerem je bilo zbranega nekaj denarja.

Sadove je na skupnosti učencev obrodila ideja učenke Tanje Kolmančič, ki je predlagala, da se z zbranim denarjem uredi učilnica na prostem. Vsi učenci so se z idejo ŠE KAKO strinjali.

 

Učenci  so na skupnosti zastavili tudi prve načrte učilnice in sicer postavitev miz okoli lipe, ki raste v šolskem atriju. Porodila se je ideja, da bi učilnico uredili v rimskem stilu.

In začele so se prve priprave…

  Učenci so pri tehniškem pouku izmerili velikost atrija in v zmanjšanem merilu izdelali podlago za maketo.
 

Učenci 4. in 5. razredov so za maketo izdelali majhne amfore in rimske stebre iz gline ter mize in stole. Učitelji so vse predmete v zmanjšanem merilu na maketo pritrdili.

Skupina učiteljev je poiskala in naročila ves potreben material za izgradnjo učilnice na prostem.

  V atriju so prva dela opravili učenci 8. razredov z odstranjevanjem in čiščenjem starih tlakovcev.
  Transport novih tlakovcev s palet do mesta vgradnje so opravili učenci 9. razredov.
  Učenci so izmerili dolžine in višine za polaganje tlakovca okoli lipe.
  Izdelali so lesene količke za niveliranje. Le to so učenci 9. razredov s pomočjo laserskega merilnika določili višinske nivoje za izpeljavo gradbenih del (tlakovci, zbiralniki vode-jaški) tudi pri izbirnem predmetu elektrotehnike.
  Delovna akcija učiteljev je potekala ves popoldan. Tlakovali so prostor okoli lipe, kotni prostor, pripeljali velike vaze, korita, postavili stebre, naredili spiralno gredo in še bi lahko naštevali.
  Delovna akcija staršev je tudi potekala v popoldanskem času. Starši so pripravili podlago za polaganje trave, položili so travo, položili stopnike, zasadili zelišča.
  Učenci so dodatno zasadili še nekatere rastline in zelišča v korita.
Pri tehniškem pouku so učenci izdelali lesene tablice z napisi.
In prišel je čas otvoritve.
  IN NA KONCU… sta učilnica na prostem in botanični vrt pripravljena na druženje z učenci.
… še nočni pogled na učilnico.

Branka Horvat, fotografije: Foto krožek

 
 
 
Dostopnost