027800470, prehrana: 027800404
 

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – rokovnik

šolsko leto 2019/2020

6. in 9. razred

DATUM

NALOGA

ČAS

?. ?. 2020

NPZ – SLJ

8.30 – 9.30

?. ?. 2020

NPZ – MAT

8.30 – 9.30

?. ?. 2020

NPZ – TJA / LUM

8.30 – 9.30

?. – ?. ?. 2020

9.razred

Seznanitev učencev* in staršev** z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka – prilagojen urnik

**splet / po najavi

?. – ?. ?. 2020

6.razred

Seznanitev učencev* in staršev** z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka – prilagojen urnik

**splet / po najavi

 Informacije za učence in starše: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

 Karmen Mlakar, Vanja Zebec

 
 
 
Dostopnost